Aviso Legal

Este Aviso Legal está destinado a informarlle dos seus dereitos e obrigas como usuario deste sitio web. Aquí atoparás toda a información que precisas sobre este sitio web, a súa actividade, os datos persoais que recolle e a súa finalidade, así como as regras de uso que regulan o uso deste sitio web.

No momento en que acceda a este sitio web https://audiovisualmedia.net, asume a condición de usuario, polo que o contido deste aviso legal lle afecta directamente. Por iso, é importante que o lean para disipar as dúbidas que poida ter e ter coñecemento dos feitos sobre as condicións que está a aceptar.

Para comezar, debes saber que este sitio web cumpre coa normativa vixente en materia de protección de datos, co fin de proporcionarche as garantías, seguridade e transparencia que, como usuario, lle corresponden ao usar este sitio web.

O RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas) que é o novo regulamento da Unión Europea que unifica a regulación do tratamento de datos persoais nos distintos Países da UE.

A LOPD (Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e o Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, Regulamento de desenvolvemento da LOPD) que regula o tratamento dos datos persoais e as obrigas que os responsables dun o sitio web ou o blog deben asumir ao xestionar esta información.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

O responsable e titular deste sitio web é Alfonso Díez Veiga, (En adiante ALFONSO)

  • Nome:  Alfonso Díez Veiga
  • NIF:  33331107J
  • Domicilio Social:  Pape 41. Silvarrei. 27154 (Outeiro de Rei) Lugo.
  • Actividade do sitio web: distribución de contido relacionado con (https://audiovisualmedia.net), mostra de publicidade.
  • Correo electrónicoinfo@audiovisualmedia.net

Os datos que nos facilites co teu consentimento e segundo o uso establecido na nosa Política de privacidade, incorporaranse a un ficheiro automatizado debidamente rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos, no que o responsable do devandito ficheiro é:  ALFONSO. Isto significa que os seus datos son seguros, segundo o establecido pola lei.

NORMAS DE ACCESO Á PÁXINA WEB

Como usuario do noso sitio web, tamén ten unha serie de obrigas:

Non poderá utilizar este sitio web para realizar actividades contrarias ás leis, a moral, a orde pública e, en xeral, facer uso del segundo as condicións establecidas neste Aviso Legal.

Non poderá realizar publicidade nin actividades de explotación comercial enviando mensaxes que usen unha identidade falsa.

Será o único responsable da veracidade e exactitude do contido que introduce neste sitio web e dos datos persoais que nos proporcione cos fins establecidos na nosa Política de privacidade.

Tamén será o único responsable de levar a cabo calquera tipo de acción ilegal, lesiva, nociva e / ou prexudicial en sitios de terceiros aos que podemos remitirlle desde este sitio web para o desenvolvemento da nosa actividade.

Como responsable do sitio web, ALFONSO pode interromper o servizo da páxina que está a utilizar o usuario e resolver inmediatamente a relación se detecta un uso do sitio web ou algún dos servizos ofrecidos nela que poida considerarse contrario ao exprésase neste Aviso Legal.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A totalidade deste sitio web (texto, imaxes, marcas, gráficos, logotipos, botóns, ficheiros de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, disposición e presentación dos seus contidos) está protexida polas leis vixentes en materia de propiedade. Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, excepto para uso persoal e privado.

Como propietario deste sitio web, ALFONSO non garante que os contidos sexan precisos ou exentos de erros ou que o uso gratuíto destes por parte dos usuarios non infrinxa os dereitos de terceiros. O uso bo ou malo desta páxina e do seu contido é responsabilidade do usuario.

Do mesmo xeito, está prohibida a reprodución total ou parcial, retransmisión, copia, cesión ou redistribución da información contida na páxina, calquera que sexa o seu propósito e os medios utilizados para iso, sen autorización previa de ALFONSO.

ENLACES OU ENLACES

Este sitio web inclúe ligazóns ou ligazóns a sitios de terceiros. As páxinas destes terceiros non foron revisadas nin están suxeitas a controis por nós, polo que ALFONSO non se fai responsable dos contidos destes sitios web nin das medidas adoptadas en relación coa súa privacidade ou tratamento dos seus datos persoais ou doutros. que se pode derivar.

Por iso, recomendamos que lea detidamente as condicións de uso, a política de privacidade, os avisos legais e / ou similares destes sitios.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Ao exercer o seu dereito como propietario deste sitio web, informámoslle que ALFONSO non se fai responsable en ningún caso do seguinte:

A calidade do servizo, a velocidade de acceso, o correcto funcionamento ou a dispoñibilidade ou continuidade de funcionamento da páxina.

A existencia de virus, malware, programas maliciosos ou nocivos nos contidos.

O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario ao presente Aviso Legal.

A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios neste sitio web.

Dos danos que poderían provir do uso ilegal ou indebido deste blog.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Este sitio web cumpre coa normativa vixente en materia de protección de datos, o que implica que, como usuario, debe dar o seu consentimento expreso antes de facilitarnos datos persoais a través dos diferentes formularios dispoñibles nas seccións da nosa páxina.

Para iso, en aras de transparencia e exercicio do seu dereito, o noso deber é informarlle sobre os datos persoais que recollemos, almacenamos e procesamos e con que fins, tendo en calquera momento a posibilidade de revogar libremente o seu consentimento.

Toda esta información pódese atopar na nosa POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

POLÍTICA DE COOKIES

Cando lle informamos en canto accede ao noso sitio web, este sitio usa cookies propias e de terceiros co fin de proporcionarlle a mellor experiencia de usuario e desenvolver a nosa actividade.

En calquera momento, terá a opción de configurar o seu navegador para rexeitar o uso destas cookies que, nalgún caso, afectarán á súa experiencia de usuario.

Para acceder a información completa sobre o uso de cookies neste sitio web, a súa finalidade e o seu rexeitamento, pode consultar a nosa POLÍTICA DE COOKIES.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal está suxeito á lexislación española vixente.

Se é necesario, en caso de calquera tipo de controversia legal, ALFONSO e o usuario, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición, someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio do Usuario por calquera controversia que poida xurdir.

No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, ALFONSO e o usuario someteranse, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición, aos xulgados e tribunais de Barcelona (España).

Se tes algunha dúbida sobre este aviso legal, podes enviarnos un correo electrónico a info@audiovisualmedia.net.